Ochrana Vašeho soukromí

Share Button

Prohlašujeme, že veškeré informace a osobní data získaná či Vámi poskytnutá o Vaši osobě využijeme výhradně k Vaší identifikaci v obchodním styku. Dáte-li nám Váš souhlas, využijeme je rovněž k tomu, abychom Vás mohli informovat o novinkách či nabídce služeb a výrobků, příp. Vám poskytnout informace týkající se Vámi využívaných produktů či služeb. Některá data, v nezbytně detailním rozsahu, mohou být poskytnuta 3. straně, je-li to nutné pro realizaci objednávky (např. kurýrní služby), příp. technické podpoře.

V žádném případě Vaše osobní data nebudou poskytnuta ani prodána takovým třetím stranám, které nejsou zahrnuty v realizaci jednotlivých obchodních případů.