Všeobecné obchodní podmínky

Share Button

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen dodavatel) a řídí se zásadami Občanského zák č. 40/1964Sb. resp. Obchodního zák. č. 513/1991Sb. v platném znění.

Základní informace

Internetový obchod je provozován společností DCOMP, s.r.o. s provozovnou Masarykovo nám, 586 01, Jihlava. Internetový obchod zajišťuje kompletní proces dodávek produktů – od nabídky, objednání, platbu dle nabízených platebních podmínek, až po doručení na odběratelem zvolenou adresu.

Ceny pro odběratele

Dodavatel nabízí v elektronickém obchodu aktuální ceny v českých korunách. Dodavatel si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen platných pro internetový obchod. Ceny v objednávce odeslané kupujícím jsou závazné a neměnné. Dodavatel se zavazuje respektovat cenu v potvrzené objednávce až do doby dodání nebo zrušení objednávky.

Objednávka – platnost, stavy, zrušení

Kupující je informován před uložením objednávky o všech cenách produktů a služeb i o případných dalších poplatcích. Po odeslání objednávky kupujícím je tato objednávka závazná. Kupující je informován o přijetí objednávky i o jejím případném zrušení zprávami elektronické pošty, telefonicky, dopisem či faxem. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušení objednávky. Veškeré parametry objednávky jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení.

Způsoby převzetí a platby za zboží

Pro úhradu objednaného zboží jsou k dispozici následující způsoby platby:

  1. Dobírka – kupující platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.
  2. Hotovost u dodavatele – kupující platí zboží v provozovně dodavatele při převzetí zboží. Ve výjimečných případech (speciální objednávka na zakázku) může dodavatel požadovat od kupujícího zálohovou platbu předem. V případě nedodání objednávky dodavatelem bude platba neprodleně kupujícímu vrácena.

Objednávka – podmínky pro dodání zboží

Kromě základní podmínky, kterou je dostupnost zboží na skladě internetového obchodu, se další podmínky liší podle zvoleného způsobu platby:

  1. Platba dobírkou – podmínkou pro dodání je odeslání objednávky s úplnými a pravdivými údaji.
  2. Hotovost u dodavatele – podmínkou pro dodání je úhrada plné ceny zboží, nebo po dohodě s dodavatelem složení zálohy v prodejně dodavatele.

Dodání zboží

Zboží je dodáno poštou, přepravní službou nebo přímo dodavatelem na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav a množství bez zbytečného odkladu. Pokud kupující zjistí poškození (promáčknutí, roztržení apod.) obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání zápisu o poškození nebo neúplnosti zásilky a bez tohoto zápisu, nesmí kupující zásilku převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud je ze stavu jejího poškození zřejmé, že dodané zboží nemůže řádně plnit svoji funkci.

Poplatky

Dodavatel účtuje v případě objednávek pod Kč 15000,– kupujícímu poštovné (dopravné) a balné v částce 100,– Kč bez DPH. V případě zaslání na Slovensko platí následující poplatky: Proforma faktura (pošta): 250 Kč + 19% DPH. Proforma faktura (kurýrní přeprava): 275 Kč + 19% DPH. Poznámka: V případě zaslání zboží kurýrem musí být na dodací adrese možnost předání / převzetí zásilky v pracovní dny mezi 08.00 a 18.00 hodinou.

Doklady

Kupující obdrží ke každé dodávce zboží daňový doklad. K některým výrobkům může být přiložen záruční list.

Vrácení zboží

V případě, že kupní smlouva je uzavřena dle bodu 4) a), má kupující v souladu s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů. Dodavatel posoudí vrácenou dodávku a pokud shledá oprávněnost požadavku, za vrácené zboží poukáže kupujícímu peníze na účet udaný kupujícím, případně mu poukáže peníze jiným dohodnutým způsobem. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout, odeslat je zpět kupujícímu a účtovat mu dopravné a balné, nebo účtovat vzniklé náklady.

Závěrečná ustanovení

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.